דף הבית

אודותינו

לקוחת ופרויקטים

צור קשר

English


מומלץ לצפייה
ברזולוציה 1024X760


 חזור לרשימה 
הלקוח: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, האגף לשימור קרקע וניקוז

 


הפרויקט:  ישום Arc Hydro - מערכת מבוססת ArcGIS התומכת בעיצוב בסיס-נתונים ובאפליקציות של ממשק מים עיליים.

דוגמא למודל נתונים (ArcGIS Hydro Data Model) באגן נחל קישון. פירוט

ישום (בעיקר כעזר ל-Hec-RAS) להתויה אוטומטית של חתכי רוחב לאורך מובל זרימה, וחילוץ נתוני הגובה בחתך מתוך ה-DEM.
הערה: לא נדרש רשיון ל-Spatial Analyst או ל-3D Analyst.  פירוט

לקוחות
ופרויקטים